Madame Roosevelt era o mare tricoteuza

Madame Roosevelt era o mare tricoteuza